Onze missie & visie

Missie

Kledingbank NHN is een stichting die kleding schenkt aan inwoners van Noord Holland Noord die (tijdelijk) de financiƫle middelen niet hebben. Zij ziet het als haar taak om de ingezamelde kleding te verstrekken aan mensen die het zelf niet (meer) kunnen bekostigen. Kleding die voldoet aan onze eisen qua eigentijdsheid, kwaliteit en bruikbaarheid. Inwoners van Noord Holland Noord doneren deze kleding aan de Kledingbank om het aan de mensen van de doelgroep te verstrekken.

De kleding wordt ingezameld, gecontroleerd en gesorteerd door vrijwilligers. Met zorg en aandacht worden klanten ontvangen en geholpen bij het uitzoeken van de kleding. Kledingbank NHN draagt hiermee haar steentje bij aan de armoedebestrijding in Noord Holland Noord en biedt tevens nuttig vrijwilligerswerk. Kledingbank NHN is een particulier initiatief en kan bestaan dankzij een team enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers en ondersteuning van sponsoren en giften.

Visie

Ongeacht de conjunctuurfase waarin ons land zich bevindt blijkt in de praktijk dat armoede een vast gegeven is. Er is altijd een groep mensen die door welke oorzaak dan ook in relatief grote armoede leeft. Wij zijn van mening dat deze mensen praktische ondersteuning nodig hebben om de vicieuze cirkel waarin zij zich vaak bevinden te kunnen doorbreken. Het concept van de circulaire economie biedt mogelijkheden hun maatschappelijke situatie te verbeteren c.q. te verlichten